KALENDARZ SZKOLEŃ – ZAPISZ SIĘ

POZNAJ TEMATYKĘ

program szkolenia 

Kurs kompleksowo zapozna Cię z metodyką prowadzenia szkoleń w oparciu o elementy wiedzy z zakresu psychologii i zarządzania. Każdy z uczestników będzie mógł przećwiczyć w praktyce umiejętności trenerskie na różnych etapach cyklu szkoleniowego, nauczyć się jak projektować plan kursu oraz jak zarządzać zasobem technik szkoleniowych. Poznana wiedza pozwoli Ci zwiększyć zyski z prowadzonej działalności szkoleniowej poprzez prowadzenie kursu w bardziej aktywizujący sposób, bez konieczności korzystania z prezentacji multimedialnych.

1. początek szkolenia
jak skutecznie rozpocząć ten proces?

2. zasady organizacji początku szkolenia
rodzaje ice-breakerów, pozwalające „przełamać” ewentualny opór grupy

3. uczenie się dorosłych
typologia podejścia do procesu uczenia się

4. „trójkąt kompetencji”
w jakich obszarach rozwijają się uczestnicy szkoleń

5. cykl szkoleniowy
czyli co po czym w organizacji szkolenia

6. analiza potrzeb szkoleniowych
po co ją przeprowadzamy i jakimi metodami

7. metody szkoleniowe
omówienie ok. 30 technik i przećwiczenie ponad połowy z nich:
mini-wykład, prezentacja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusja, studium przypadku, gry szkoleniowe, energisery

8. tworzenie autorskich narzędzi szkoleniowych
jak samemu tworzyć narzędzia, żeby nie musieć zgapić od innych

9. projektowanie szkolenia
z uwzględnieniem formułowania celów szkoleniowych, podziału na moduły i sesje, zaplanowaniem treści i metod szkoleniowych oraz ich kolejności, szacowaniem czasu poszczególnych etapów szkolenia

10. skuteczny mini-wykład trenera
wystąpienia indywidualne uczestników wraz z szeroką informacją zwrotną, jako doskonalenie warsztatu prezentowania się przed grupą odbiorców 

11. trudny uczestnik i trudne sytuacje
możliwe zagrożenia i jak nimi zarządzać

12. ewaluacja szkoleń
po co ją robimy, szacowanie zwrotu z inwestycji w szkolenia

13. logistyka szkoleń
czyli o czym trzeba pamiętać w sali i poza sala szkoleniową

14. rozwój trenera
co dalej po szkoleniu?

POZNAJ TEMATYKĘ

program szkolenia 

Kurs kompleksowo zapozna Cię z metodyką prowadzenia szkoleń w oparciu o elementy wiedzy z zakresu psychologii i zarządzania. Każdy z uczestników będzie mógł przećwiczyć w praktyce umiejętności trenerskie na różnych etapach cyklu szkoleniowego, nauczyć się jak projektować plan kursu oraz jak zarządzać zasobem technik szkoleniowych. Poznana wiedza pozwoli Ci zwiększyć zyski z prowadzonej działalności szkoleniowej poprzez prowadzenie kursu w bardziej aktywizujący sposób, bez konieczności korzystania z prezentacji multimedialnych.

1. początek szkolenia
jak skutecznie rozpocząć ten proces?

2. zasady organizacji początku szkolenia
rodzaje ice-breakerów, pozwalające „przełamać” ewentualny opór grupy

3. uczenie się dorosłych
typologia podejścia do procesu uczenia się

4. „trójkąt kompetencji”
w jakich obszarach rozwijają się uczestnicy szkoleń

5. cykl szkoleniowy
czyli co po czym w organizacji szkolenia

6. analiza potrzeb szkoleniowych
po co ją przeprowadzamy i jakimi metodami

7. metody szkoleniowe
omówienie ok. 30 technik i przećwiczenie ponad połowy z nich:
mini-wykład, prezentacja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusja, studium przypadku, gry szkoleniowe, energisery

8. tworzenie autorskich narzędzi szkoleniowych
jak samemu tworzyć narzędzia, żeby nie musieć zgapić od innych

9. projektowanie szkolenia
z uwzględnieniem formułowania celów szkoleniowych, podziału na moduły i sesje, zaplanowaniem treści i metod szkoleniowych oraz ich kolejności, szacowaniem czasu poszczególnych etapów szkolenia

10. skuteczny mini-wykład trenera
wystąpienia indywidualne uczestników wraz z szeroką informacją zwrotną, jako doskonalenie warsztatu prezentowania się przed grupą odbiorców 

11. trudny uczestnik i trudne sytuacje
możliwe zagrożenia i jak nimi zarządzać

12. ewaluacja szkoleń
po co ją robimy, szacowanie zwrotu z inwestycji w szkolenia

13. logistyka szkoleń
czyli o czym trzeba pamiętać w sali i poza sala szkoleniową

14. rozwój trenera
co dalej po szkoleniu?

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

efekty szkolenia

Wiedza

· wiedza z zakresu uczenia się dorosłych (cykl Kolba)
· poznanie cyklu szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i prowadzenia szkoleń
· poznanie metod analizy potrzeb szkoleniowych
· wiedza o metodach szkoleniowych i ich zastosowaniu
· poznanie typów „trudnego klienta” i sposobów radzenia sobie z nim

Umiejętności

· doskonalenie prezentacji indywidualnej i zespołowej na różnych etapach kursu
· przećwiczenie projektowania szkolenia
· doskonalenie umiejętności planowania czasu szkolenia
· przećwiczenie wybranych metod szkoleniowych (przygotowanie i prowadzenie)

Postawa

· zrozumienie potrzeby uwzględniania zasad uczenia się dorosłych podczas projektowania i prowadzenia szkoleń
· wykształcenie potrzeby poszukiwania bogatej metodyki szkoleniowej
· przekonanie do pracy nad samorozwojem i ciągłym doskonaleniem warsztatu

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

efekty szkolenia

Wiedza

· wiedza z zakresu uczenia się dorosłych (cykl Kolba)
· poznanie cyklu szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i prowadzenia szkoleń
· poznanie metod analizy potrzeb szkoleniowych
· wiedza o metodach szkoleniowych i ich zastosowaniu
· poznanie typów „trudnego klienta” i sposobów radzenia sobie z nim

Umiejętności

· doskonalenie prezentacji indywidualnej i zespołowej na różnych etapach kursu
· przećwiczenie projektowania szkolenia
· doskonalenie umiejętności planowania czasu szkolenia
· przećwiczenie wybranych metod szkoleniowych (przygotowanie i prowadzenie)

Postawa

· zrozumienie potrzeby uwzględniania zasad uczenia się dorosłych podczas projektowania i prowadzenia szkoleń
· wykształcenie potrzeby poszukiwania bogatej metodyki szkoleniowej
· przekonanie do pracy nad samorozwojem i ciągłym doskonaleniem warsztatu

POZNAJ WARUNKI

szczegóły

CZAS TRWANIA

4 dni szkoleniowe

CENA

2200 zł brutto

LOKALIZACJA

Kraków

POZNAJ WARUNKI

szczegóły

CZAS TRWANIA

4 dni szkoleniowe

CENA

2200 zł brutto

LOKALIZACJA

Kraków

CO ZYSKUJESZ

co zawiera cena

prowadzenie szkolenia przez profesjonalnych trenerów z minimum kilkunastoletnim stażem, posiadających Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, a także Certyfikat Mentora

możliwość konsultacji z trenerem prowadzącym do miesiąca po zakończonym szkoleniu w formie ustalonej przez obie strony

udział w czterodniowym szkoleniu
materiały szkoleniowe
ciągła przerwa kawowa

CO ZYSKUJESZ

co zawiera cena

prowadzenie szkolenia przez profesjonalnych trenerów z minimum kilkunastoletnim stażem, posiadających Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, a także Certyfikat Mentora

możliwość konsultacji z trenerem prowadzącym do miesiąca po zakończonym szkoleniu w formie ustalonej przez obie strony

udział w czterodniowym szkoleniu
materiały szkoleniowe
ciągła przerwa kawowa

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

terminarz szkoleń

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

terminarz szkoleń